Usługi

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie bilansów
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych oraz środków trwałych
 • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułów podatków
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Doradztwo podatkowe
 • Informowanie klientów o zmianach w przepisach podatkowych
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji do US, ZUS i PFRON
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • Stała współpraca z inspektorami BHP

Na więcej pytań bardzo chętnie odpowiemy telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.